עבודות בניין הן דבר מאוד רציני. אולי הישראלי הממוצע נוטה להקל ראש ורק להציג את המרחב השלם של התלונות, אבל ...