אחד מהחלקים הכי חשובים בפרויקטים של עבודות תשתית ובנייה הוא החלק של קידוחים אופקיים, אומנם העבודה של אותם קידוחים מחייבת ...