ספר מומלץ אחד בכל יום מימות שבוע הספר. והיום "האורות בבתים של אחרים", קיארה גמברלה ...