עו"ד נועם קוריס עו"ד נועם קוריס –  על מורה לשחמט וארבעים שנות ניסיון לפני בערך 30 שנה, הכרתי את המורה ...