נשים אוהבות את העולם הזה של הטיפוח, וזה ממש לא משנה עד כמה זה בולט כלפי חוץ. י כאלה אשר ...