העבר יכול להיתפס אך ורק כאי של שלווה, כזמן שכמעט אין להאמין בקיומו - כגן עדן אבוד. ...