עברו יותר מארבעה חודשים מאז שהצהרתי פה, בבלוג, שאכתוב פוסט כל יום. זה לא קרה. מה שכן קרה, זה ששוב ...