במקצוע העיצוב הגרפי, העניין הוא שונה, קבלה לעבודה נעשית על ידי העבודה עצמה.  – קורסים  עיצוב גרפי בתל אביב עיר ללא ...