קורסים עיצוב גרפיקה בגליל גרים בגליל ורוצים מאוד ללמוד עיצוב? מוטרדים מזה שאתם גרים באזור שאפשרויות הלימוד בו קיימות פחות? ...