"האח הגדול" הסתיים במתכונת הנוכחית ונותרנו עם שאלה אחת גורלית: קורין גדעון לאן? מי שנחקקה כדיווה רגשנית עד אימה עומדת ...