כיצד למדתי להאמין ביד הגורל? סיפור ההיכרות של מ' ושלי ...