לכל משפחה יש בעיות ומורכבויות משלה, אבל יש שלוש בעיות נפוצות שמשותפות לרוב המשפחות. ד''ר גיל מאור מציע כללים וכלים ...