גורל האדם - האם הוא בידינו או בידיה של האנושות כולה? ...