רוב בעלי הרכבים מנהלים מערכת יחסים די ארוכת טווח לתקופת שימוש של לכל הפחות שלוש שנים שהן שנות האחריות במסגרת ...