פעמים רבות ריח של מאכל מסויים מביא אותך לחיוך מטופש ועצוב של זכרונות ילדות כזה הוא המאכל הזה ...