בימים הקרים הללו בערבו של יום אתה מת למשהו מנחם מתקתק ואיכותי אני לא מאלו שאקח ביסקוויט ואטבול בתהשלי . ...