המילה "בנות" לא סתם גורמת לנו להרגיש חוסר נוחות כשהיא נאמרת במיוחד במקומות העבודה שלנו . בסאב טקסט שלה מסתתרת ...