שלושה וחצי ימים בעיר הקודש. שלושת רבעי שעה מהבית. בית. מה זה בית? זה שהיה. זה שעכשיו. קרוב-רחוק. זמני-קבוע. אהבה. ...