בכפר קטן בהודו באמצעות מכתבים ותמונות, נולד לו החלום על אומריקה, ארץ האפשרויות. אבל,מה קורה כשמתגלה שמכתבים אלו בכלל לא ...