'כשאהיה גדול' עוסק בהתמודדות ובתשובות שנותנים הילדים על שאלה נפוצה ששואלים אותם מה תרצו לעשות כשתהיו גדולים. ...

יש הרבה דברים שכולנו רוצים להיות או לעשות כשנהיה גדולים. אהבתי איך הספר הזה מציג את אפשרויות התעסוקה הנהדרות שהילדים ...