"שורשים של זהב"- תכשיט במהדורה מוגבלת בעיצובו ובכתב ידו הייחודי של המעצב רמי טריף: סיכת דש שבמרכזה גלעין זית מצופה ...