היו לי בחיי שני רגעים אותם אני יכולה לתאר כרגעים מיסתיים, קדושים, על מציאותיים. רגעים בהם הרגשתי שהקדושה והיראה חודרים ...

ביקורת על "האיש שידע להעיר את המתים" סיפרו החדש של ארנן ריברה לטלייר. ...