אחרי שעזבתי את עולם העבודה של שמונה עד חמש, עברתי לעולם הווירטואלי של עשרים וארבע שבע. ומה לא נאמר ...