כאשר מדברים על סורגים בטוחים, יש לבחון את הנושא בשני מישורים נפרדים. המישור הראשון הוא המישור של בטחון מפני חדירה ...