העצה הזאת, להיות פשוט את עצמך, היא עצה שמתאימה לטיפוסים וטיפוסיות כאלה שהם נהדרים. שיודעים להגיד את הדבר הנכון בזמן ...