לסבתא היה משק בכפר בבלרוס. לא לסבתא סוניה, אלא לסבתא השניה – אמא של אבא. ההורים היו לוקחים אותי לשם והייתי נשאר אצלה ...