אני שומעת צרחות היסטריות, שבוקעות מגרונה של בתי ...