איך ביאה לחיים עלולה לסכן את מקומו של יצור אחד או לחילופין להצר את צעדיו של האחר ...