לפני כ 20 שנה כתבתי יחד עם אבא שלי במשך מאות שעות ,ספר בן 190 עמודים עם קורות חייו עד ...