סיפור חייהם ואהבתם הגדולה של אדלה ושבתאי מפולין הרחוקה ועד ארץ ישראל ...