"...שאלתי אותך, שנים אחרי זה, למה לא עשיתם כלום?? ענית שידעתם תמיד אבל היה חשוב לשמור על שלמות המשפחה ושזה ...