ציפיות של חברים, בני זוג משפחה ועמיתים לעבודה יוצרים הרבה פעמים לחץ ( בתרגום חופשי פחד ) הפחד שאם לא ...