הסדרה "צל של אמת" השאירה אותי מוטרדת . רוצח אכזרי מסתובב בינינו ואנחנו חסר אונים לא מסוגלים לזהות האם זהו ...