מצודת צפת צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

בניאס צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

שמורת טבע עין אפק צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה-ישראל ...

חומות טבריה צילם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...