בפעם הראשונה שאבי חטף שבץ מוחי, הוא יצא מזה על שתי הרגליים. בפעמים הבאות, כבר לא, אם רק היה מקבל ...