ירושלים מהווה מרחב גאוגרפי שונה וחריג מכל מקום אחר בארץ. בירושלים מתקיים המיקרוקוסמוס של תערובת הזהויות בישראל המתקיימים בו בזמן ...