כדי לצלם את התמונה שזכתה בפרס, צריך לוגיסטיקה מיוחדת. לכן מדיי שנה אני חוכר אוניה פרטית ולוקח איתי 12 אנשים ...