כאשר סטיילינג וצילום נפגשים על הסט נוצר שיח מעמיק ונולד סיפור מרתק. הסטיילינג מקנה לתמונה אופי ומבליט בחלל את הצבעים ...