אם בדרך חלפו במוחי מחשבות ותהיות לגבי הסגנון, ההעדפות, או פערים אחרים שעלולים לצוץ, בלב ידעתי שהיא פנתה דוקא אלי ...