" את צריכה ניתוח מיד" אמר לי הרופא בקור רוח, ואני? רק רציתי לברוח הביתה ולעכל לרגע את החדשות הלא ...