כולנו מחפשים קצת השראה ומוזה שתעורר אותנו מהבינוניות והשגרה ותעזור לנו למצות את מלוא הפוטנציאל שלנו. לשם כך אנחנו נעזרים ...