עכשיו הקסם קורה... צריך כל הזמן לזכור לראות את התמונה הגדולה, ועדיין להתרכז בדברים הפשוטים. אלוהים בפרטים הקטנים. סיפור אהבה ...