לב היער/רונית ש' דינצמן Heart of the Forest/Ronit S. Dinsman עריכה ספרותית: אורי פרץ-שרון. איורים: רונית ש' דינצמן. הוצאה עצמית, ...