שילי בטור האישי כותבת על יום קבלת התעודות בילדותה ועל האופן בו היא רואה את ילדיה ביום הזה. ...

ברגע שראינו את הלינק לטבלת השיתוף, תפסנו מהר את השעה הכי הנוחה, הגענו עם הילד לבית הספר בחשכה ופגשנו במורה. ...

שילי פרלמן בטור האישי מדברת עם סיום שנת הלימודים, על ציונים ועל "תוצאות" ...

מה עושים בבית ספר שאין בו ציונים ולא נותנים בו תעודות? סיפור דמוקרטי ...

בסיום מחצית או שנת לימודים אני אוספת אותם מבית הספר לחגוג. חוגגים לפני שראיתי את התעודות, כי המספרים לא רלוונטיים. ...

למתן היתה בחינה במתמטיקה והוא לא הצליח בה. הוא גם לא בדיוק התכונן אליה, רק ככה פה ושם, אז זה ...

מה קרה כשנתתי לכל התלמידים בכיתה את הציון 100 ...