את הבקשה לצו קיום צוואה מגישים לרשם לענייני ירושות בליווי מסמכים רלוונטיים כגון: תעודת פטירה, צוואה כתובה או כל חוזה ...