זה לא כזה דבר יוצא דופן לראות אנשים שאר מגיעים אל הגיל השישי, ובגיל הזה חושבים על כל מה שהם ...