גם לי יש רשימת יעדים שאני רוצה לכבוש. זאת רשימה שנכתבה מזמן, ונדמה שאני מקפידה באופן שיטתי, לעשות הכל כדי ...