ספר חביב מאוד על מר פטיש שיצא לטייל מצוחצח ויהיר ומצא בדרך כמה דברים חשובים. גם אנחנו.. ...