רעיון מבריק-מהיום אפשר להפוך את הקיר למבריק בלי לסבול מריח חזק בבית אם אונירלק על בסיס מים ...