צבע הוא דבר מאוד חשוב מבחינת חזות ויזואלית של כל דבר. אנחנו צובעים בצבעים את העולם כולו וזאת על מנת ...